Våra tjänster

Vi är helt övertygade om att du i slutändan kommer bli ruinerad av dålig service av hiss i Stockholm. Att åtgärda problem i tid kommer spara dig massor med ansträngningar och pengar och vi finns här för att leverera den bästa lösningen till dig och ditt företag.

Vi hittar alltid den bästa lösningen

Våra tjänster är gjorda för dig. Därför lägger vi största vikt vid att vår personal innehar den främsta utbildningen samt att dom har fortlöpande utbildningar som krävs för att utföra den servicen som behövs. Kommunikation är för oss A&O och du kan alltid lita på att vi informerar dig om vilken service vi har utfört. Allt för att du ska känna dig trygg med vår hissreparation i Stockholm.

Våra tjänster är utformade för era behov

Vi är övertygade om att varje kund har sitt behov. Därför erbjuder vi alla typer av serviceavtal, där ni kan välja om ni vill ha ett standardavtal eller en servicelösning anpassade utifrån ert behov. Om du som kund vill ha ett specialanpassat avtal är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss. Utöver specialanpassningar har vi tre typer av standardavtal;

Funktionsservice där förutbestämt antal servicebesök ingår och man betalar för det som utförs.

Begränsad fullservice är ett avtal med sk. omvänd självrisk. Utöver dom servicebesöken som ingår i kontraktet,  (per feltillfälle) till den summa som kunden och TE Service AB kommit överens om, betalas det belopp som överstiger den summan av kunden.

Fullservice där samtliga service/ reparationskostnader ingår i kontrakt (exkl. åverkan om inte annat är överenskommet).